HOME > About JHRS > Board Members

Board Members

Click on pictures to read their profile.

President / Vice President


President
Wataru Shimizu
Vice President
Takashi Kurita

Board Members

Haruhiko Abe
Tetsushi Furukawa
Hitoshi Horigome
Takanori Ikeda
Katsuhiko Imai
Yasuya Inden
Koichi Inoue
Yosuke Ishii
Toshiyuki Ishikawa
Kengo Kusano
Naomasa Makita
Masataka Mitsuno
Hiroshi Nakagawa
Toshiko Nakai
Yukiko Nakano
Katsushige Ono
Ichiro Sakuma
Tetsuo Sasano
Morio Shoda
Kyoko Soejima
Atsushi Sugiyama
Hiroshi Tada
Naohiko Takahashi
Seiji Takatsuki
Eiichi Watanabe
Tetsuo Yagi
Teiichi Yamane
Takeshi Yamashita

Auditors

Yuichiro Kawamua
Koichiro Kumagai

Japanese
Heart Rhythm Society

4F KYONI BLDG.
4-3-24 Kudan-kita,
Chiyoda-ku,Tokyo,
102-0073 Japan
Tel: +81-3-6261-7351
Fax: +81-3-6261-7350
Email office@jhrs.or.jp